Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ronaldv111/domains/ictdienstenonline.nl/public_html/wp-content/themes/converio/functions.php on line 366
Software ontwikkelmethode: waterval of agile? | ICTDIENSTENONLINE.NL

Software ontwikkelmethode: van de watervalmethode naar agile werken

Software ontwikkelmethoden

Software ontwikkelmethode

Vroeger was het heel normaal om volgens de watervalmethode de software te ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds gebruik gemaakt van de watervalmethode, maar steeds meer bedrijven gaan agile werken. Hiernaast zie je een overzicht van de eigenschappen van elke methode: van waterfall naar prototype tot agile.

De watervalmethode: de oudste software ontwikkelmethode

De watervalmethode bevat een 6-tal fasen, waarin de softwareontwikkeling vloeiend naar beneden verloopt: als een waterval. De volgende fase wordt pas gestart op het moment dat de vorige fase is volbracht. De 6 fasen van de watervalmethode zijn:

  1. Plan –         Er wordt onderzoek gedaan en een voorlopig plan met doelen opgesteld
  2. Analysis –  Het plan wordt geanalyseerd en eventuele fouten worden herstelt
  3. Design –     Het ontwerp wordt aan de hand van het plan gemaakt
  4. Develop –   Het ontwerp wordt ontwikkelt
  5. Test –          Dan volgt het testen van de ontwikkeling
  6. Release –   Tot slot wordt de ontwikkeling op de markt gebracht
WATERFALL PROTOTYPING AGILE
6 fasen x Aantal 6 fasen Vele fasen
Lange cycli Korte cycli Hele korte cycli
Duidelijk ontwikkelplan Herhalend ontwikkelplan ‘’Geen’’ ontwikkelplan
Groot team Middelgroot team Heel klein team
Onflexibel Flexibel Heel flexibel

Snel en gemakkelijk software ontwikkelen met het iterative of prototyping model

Een voorloper van Agile werken is het prototyping model. De flexibelheid van deze methode is al vele malen hoger dan de watervalmethode. Elke week of paar weken wordt er een tussentijdse evaluatie gehouden om de voortgang te bespreken en eventuele fouten tijdig te verbeteren. Het project wordt herhaaldelijk doorlopen en wordt tussentijds opgeleverd. Dat geeft de klant ook meer voordelen: ze weten wat er speelt en kunnen tijdig ingrijpen, zonder dat er teveel veranderd moet worden.

software ontwikkelmethoden

Tot slot de meest gebruikte software ontwikkelmethode Agile, maar wat is Agile?

Agile is afkomstig uit het Engels, dat lenig en behendig betekent. Dat geeft al direct aan waar deze software ontwikkelmethode voor staat: er moet flexibel met veranderingen omgegaan kunnen worden. Agile is de meest nieuwe en tegenwoordig de meest gebruikte software ontwikkelmethode. Een team dat met een Agile-aanpak een project aangaat, is voorbereid op veranderingen van de omstandigheden. Tegenwoordig kun je niet maanden lang bezig zijn met een productontwikkeling, zonder tussentijdse evaluaties. Dan loop je direct op je concurrentie achter én je bent niet flexibel genoeg als er iets tegenzit in het ontwikkelingsproces.

 

Agile werken

Grote productontwikkelingen worden door agile werken opgebroken in korte, overzichtelijke perioden van maximaal een paar weken. Deze weken zijn als het ware kleine, op zichzelf staande projecten die tussentijds beoordeeld worden. Werken volgens de Agile methode vraagt dus om een grote flexibiliteit, vooral van de werknemers. Dit is dus een grote tegenstelling van de watervalmethode, waar alle veranderingen zo veel mogelijk uit de weg worden gegaan.

De Scrum methode

Vrij vertaald vanuit het Engels betekent scrum ‘worsteling om de bal’. Dit is afkomstig uit de rugbysport, waar het draait om samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Hierin staat de samenwerking centraal en de teamleden moeten snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Scrum is niet een tegenstelling van Agile, maar het is juist een methodiek ván het Agile spectrum. Scrum is het meest voorkomende en meest bekende methode van het Agile spectrum. Het is makkelijk toe te passen in een zelfsturend team, waar vervolgens elke stakeholder bij betrokken wordt.

 

 

Geef een antwoord

Your email address will not be published.

top