Virtual reality voor het voortgezet onderwijs

Er was een tijd dat een computer op school heel bijzonder was, vaak moest een leerling uitleggen aan de onderwijzer hoe deze nieuwe technologie werkte. Ook tablets hebben langzaam maar zeker een vaste plaats ingenomen in het klaslokaal. Nu komt virtual reality op school. Moeten leraren VR in de klas toejuichen of is virtual reality in het voortgezet onderwijs alleen maar een afleiding waar leerlingen niet beter van worden? Onbekend maakt onbemind, laten we daarom kennismaken met het concept ‘VR school’ en alles wat dat inhoudt,

Waarom virtual reality op school belangrijk is

Laten we eerst beginnen uit te leggen waarom VR in de klas belangrijk is. We hebben immers heel lang zonder virtual reality op school gedaan en dat ging toch behoorlijk goed. Dat klopt, in tegenstelling tot wat science fiction films ons willen doen geloven zal VR niet ineens de maatschappij compleet op zijn kop zetten. Zeker op scholen zal deze technologie langzaam in het standaard lesprogramma geïntegreerd worden, en gaten vullen die er nu aanwezig zijn. Twee factoren spelen hierbij een belangrijke rol; studenten dichterbij belangrijke onderwerpen brengen, en lang vervlogen tijden tot leven wekken. Daarmee lijkt het dat VR in de klas zich beperkt tot aardrijkskunde en geschiedenisles, maar dat is zeker niet het geval.

Virtual reality in voortgezet onderwijs

Op de basisschool kan ook al gebruik worden gemaakt van virtuele leermiddelen, zij het op een beperkte schaal. Jonge kinderen kunnen beter niet teveel gebruik maken van VR brillen, om fysiologische en psychologische redenen. Virtual reality in het voortgezet onderwijs is wel een ideale match, omdat de leerlingen oud genoeg zijn om veilig om te gaan met deze apparatuur, en de interesse veel hoger ligt wanneer audiovisuele middelen gebruikt worden in het klaslokaal. Er is daarbij onderscheid te maken tussen klassikaal les en individuele lesprogramma’s, de beste methode is afhankelijk van het onderwerp en de rest van de leerstof.

Mogelijkheden voor VR in de klas

We gaan in dit artikel niet in op de verschillende VR hardware en software, we kijken specifiek naar de mogelijkheden die deze producten en diensten bieden op school:

  1. Tijdens aardrijkskunde gaat de hele klas op een schoolreisje naar de piramides in Egypte. Die kennen we allemaal van de foto’s en van Transformers films, nu staat de hele klas voor deze magistrale bouwwerken. Draai je nu maar eens om … en aanschouw de winkelstraat die pal tegenover de piramides staat. Ze staan dus helemaal niet diep in de woestijn verborgen zoals zo vaak gedacht wordt.
  2. Het is tijd voor geschiedenisles. Alle leerlingen hebben het dagboek van Anne Frank gelezen, nu brengt de klas een bezoek aan het huis waar zij zich moest verschuilen voor de Duitsers. De wandeling door het huis naar het achterhuis brengt emoties naar boven, en dan hoor je die Duitse stemmen achter de muur…
  3. Tekenles is vooral leuk voor leerlingen die handig zijn met pen en papier, voor de rest blijft het maar wat kladderen. Teken in drie dimensies en stimuleer ruimtelijk denken, de VR controllers doen dienst als virtuele penselen. De resultaten worden vertoond in een virtuele galerij waar je met een VR bril rondom alle kunstwerken kunt lopen.
  4. Hoe groot is een molecuul eigenlijk? Hoe werkt het met atomen en ionen? Laat de klas krimpen tot microscopisch klein formaat en laat ze zien hoe de wereld om hen heen is opgebouwd.
  5. Dat geldt ook voor biologie, met VR in de klas kun je een reis maken door de bloedbaan en de kennis nemen van de functie die witte en rode bloedcellen vervullen. Of kleed een menselijk lichaam uit tot op het bot.

Hoe ziet een VR school eruit?

Bij virtual reality in het voortgezet onderwijs wordt VR in de klas gebruikt als één van de beschikbare leermiddelen. Het zal in veel gevallen dus niet het centrale middelpunt zijn van een lesprogramma. Dat is anders bij een VR school, waarbij de onderwijsinstelling compleet gevirtualiseerd wordt. Dit is innovatief maar zeker niet uniek. In Australië is er al geëxperimenteerd met een virtuele school waar leerlingen door het hele land, die niet in staat waren om samen te komen in één klaslokaal, toch als eenheid les konden volgen. De docenten waren specialisten die zich vaak in het buitenland bevonden. Op YouTube bestaat al jarenlang de Khan Academy, een online onderwijsinstelling die lezingen online deelt. VR brillen fungeren als medium om afstand te overbruggen en leerlingen in contact te brengen met de beste docenten ter wereld. Deze vorm van virtueel onderwijs zal nog niet snel op grote schaal worden toegepast, toch zijn er veel mogelijkheden die momenteel op diverse locaties getest worden.

Geef een reactie

Your email address will not be published.

top